Skip to the content

Välkommen till vår blogg. Här skriver vi senaste nytt om vad som händer hos oss. Vi även kommer lägga ut erbjudande och spännande /rolig tävlingar och video.

Stress is good , without it we would not be here. Think about our ancestors who walked through the forests and came across a tiger, without stress we would have gone up to it and clapped it on the nose. Then we too would have been extinct like the dodo . Think about when you're stressed, what happens to your breath it becomes faster, shorter, you use your mouth and mostly yo ...

Stress är bra utan det skulle vi inte finnas. Tänk på våra förfäder som gick genom skogen och träffade en tiger, utan stress vi skulle har gått upp till den och klappade den på näsan. Då skulle vi har varit som dronten   utdöende.  Tänke när du är stressade vad händer med ert andetag det blir snabbare, kortare,du använder munnen och mest bröstkorgen, varför? Din kropp försök ...

"Stress is good", I guess that is a phrase that you don’t hear too often but in the short term it is. Take for example an incident that happened to me recently. While walking late at night a small black and white cat ran out between some bushes right in front of me, this resulted in me jumping up in the air like a prima ballerina  (click on link to see my performance), contorti ...

"Stress är bra", jag antar att det är en fras som du inte hör för ofta men på kortsiktig är det. Ett exempel en händelse som hände mig nyligen. När jag gick sent på kvällen sprang en liten svartvit katt mellan några buskar mitt framför mig, vilket resulterade i att jag hoppade upp i luften som en   ballerina (klicka på länken för att se min prestation), vred min kropp och nästa ...

Today I listened to the radio in the car when by chance I changed radio station. Discovered that today is international Pooh Day.  The radio host shared some Winnie the Pooh quotes and the one that struck me was:   - What day is it today? asked Puh. "Today is today," said Nasse. "How good, it's my favorite day," said Puh.   Wow who knew that the sweetness addicted teddy ...

Idag jag lyssnade på radio i bilen med rent slumpmässigt byt jag radiostation. Då fick jag redo på att idag är nalle puhdagen. Radioprataren berättade några citat och den som fastnade för mig: – Vilken dag är det idag? frågade Puh. – Idag är idag, sa Nasse. – Vad bra, det är min favoritdag, sa Puh. Wow vem visste att det sötberoende nalle björn är en av moderntids ”NU” guru ...

Hej, det är säkert någon där ute som vaknade upp på nyårsdagen och kände att sitt nyårslöfte är att aldrig dricka igen. Men hur många klarar att hålla sitt nyårslöfte förbi februari? Svaret är ungefär 12 – 20%. Självklart bestämmer sig en stor del för att endast köra i en månad. Det kan kännas svårt ändå att lyckas eller kanske när du läser det här har du redan gått tillbaka ti ...

Boka din behandling

Sök efter tider och boka din behandling

Kontakta oss

Boka behandling