Skip to the content

Vi få mycket information om vad som är nyttigt men förstår vi verkligen? Förstår ni vad matens innehåll på förpackningar betyder och VARFÖR det är så viktigt?

Att kunna förstår vad vi äter påverka våra beslut när det gäller mat och välmående. Med kunskap bli valet enklare och bättre.

Kontakta oss

Boka behandling