Skip to the content

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv behandlingsform för att behandla andningsrelaterade problem.

När kan Lotorpsmetoden vara lämplig?

  • Vid astma och astmalika problem
  • För stressade personer som har svårt att få luft, som får panik och ångest
  • Vid svår hosta och problem med slem
  • Vid doftallergi mot kemikalier,parfym, cigarettrök m.m.
  • KOL-Patienter

Vi människor andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregion. Det behövs muskler för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt.

Vad händer då om dessa muskler INTE fungerar bra?

Det är ett vanligt problem, framförallt i samband med stress och andningsrelaterade problem och man hamnar då, i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att andningsmusklerna utnyttjas dåligt och med tiden blir stela och orörligare. Oftast är det utandningsmuskulaturen som påverkas på detta sätt, man blir då sämre på att andas ut, vilket leder till att lungorna aldrig töms på gammal luft. Slaggprodukter, framförallt koldioxid blir kvar i kroppen. Resultatet av detta blir att syreinnehållet i lungorna blir sämre och detta leder till problem i kroppen.

Behandling

Thoracal mobilisering enligt Lotorpsmetoden inriktar sig på att bearbeta andningsmuskulaturen runt bröstkorgen med massage och under behandlingen genomförs ett antalordentliga utandningar där du får hjälp att verkligen tömma lungorna.

I metoden ingår också hemövningar som hjälper till att mjuka upp rygg och bröstkorg. Detta gör det lättare för dig att andas bättre.

Kontakta oss

Boka behandling